Forside Profil Referencer Kontakt Johannes SteensgardJohannes Steensgaard   Som freelance-arkitekt tager Johannes Steensgaard sig af projektering samt bygherrerådgivning af opgaver primært indenfor købmands-branchen.

Det kan være skitseprojekt, forprojekt, myndighedsbehandling, projektudarbejdelse, kontakt til andre rådgivere, opstart på byggeplads, aftaleindgåelse med håndværkere, afholdelse af byggemøder med både bygherre og håndværkere - og meget mere....


Historie

Johannes Steensgaard (f. 1942) blev udlært som tømrer i 1964 og påbegyndte straks efter uddannelsen som bygningskonstruktør.

Efter afslutning af konstruktør-uddannelsen i 1967 blev han ansat på Carlo Odgaard's Tegnestue i Aalborg, hvor han var i 3 år. I 1970 flyttede han til København og begyndte på Kunstakademiets Arkitektskole, hvorfra han i 1975 blev færdiguddannet som arkitekt.

Umiddelbart efter fik han arbejde hos De Samvirkende Købmænd - DSK's Købmandstjeneste, hvor han primært projekterede og styrede byggeopgaver for Købmænd - såsom om- og tilbygninger samt komplette nybyggede supermarkeder.

Efter 32 år hos DSK's Købmandstjeneste - som i mellemtiden var integreret i Supergros Butiksudvikling - gik han i forsommeren 2007 på delvis pension, men fortsatte med at løse opgaver for Supergros Butiksudvikling på freelance-basis.